Sportförlaget i Norden AB Integritetspolicy

Din integritet är mycket viktig för oss och vi vill att du alltid ska känna dig trygg med de uppgifter som du lämnar hos oss.

GDPR
Vi följer GDPR (General Data Protection Regulation). Det är en ny lag som behandlar personuppgifter och stärker rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet. Lagen gäller i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018.

Nedan hittar du en sammanställning med frågor och svar kring vilka uppgifter vi samlar in om dig, varför vi gör det och hur länge vi sparar informationen. Har du ytterligare frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på info@sportforlagetinorden.se.

Om jag har ytterligare frågor om dataskydd på Sportförlaget i Norden, vart vänder jag mig?

Om du har ytterligare frågor kring hur vi hanterar integritet på Sportförlaget i Norden är du alltid välkommen att kontakta oss på info@sportforlagetinorden.se.